Podmínky užití platformy Happenee

Zkrácená verze

Tato zkrácená verze podmínek užití platformy Happenee je pouze informativní a nenahrazuje celé znění podmínek užití, které je přístupné zde.

Jsem návštěvník webové stránky

Obsah webových stránek slouží pouze mé osobní potřebě, a nikoliv pro komerční účely.

Při užívání webu jsem povinen dodržovat zejména zákony České republiky, podmínky užití a pravidla slušného chování.

Nebudu používat prostředky, které by mohly způsobit narušení webových stránek včetně jejich nepřiměřeného zatížení.

Provozovatel nenese odpovědnost za informace na webových stránkách ani na stránkách přístupných prostřednictvím odkazů.

Chci se přihlásit na událost a založit si uživatelský účet

Uživatelský účet lze založit v rámci přihlášení na kteroukoliv událost.

K vytvoření uživatelského účtu je vždy zapotřebí alespoň vyplnit emailovou adresu a zvolit přístupové heslo.

Uživatelský účet mohu spravovat na webovém portálu nebo v aplikaci Happenee. V uživatelském účtu mohu zobrazit mé události a využívat další funkce.

Svůj uživatelský účet mohu kdykoli zrušit. Provozovatel může zrušit můj uživatelský účet, pokud se více než jeden rok nepřihlásím.

Chci si koupit vstupenku na událost

V rámci platformy může organizátor umožnit prodej vstupenek na své události. Beru na vědomí, že prodejcem vstupenek je vždy organizátor a nikoliv provozovatel platformy. Identifikace organizátora je uvedena vždy u příslušné události.

Platba vstupenek je možná platební kartou či převodem na bankovní účet provozovatele. Beru na vědomí, že bankovní poplatky nejsou zahrnuty v ceně vstupenky a dále, že za funkčnost platební brány nenese provozovatel žádnou odpovědnost.

Vstupenka mi bude doručena obvykle v elektronické podobě na můj e-mail zadaný při přihlášení na událost. Povinnosti provozovatele jsou doručením vstupenky splněny.

Provozovatel neodpovídá za konání události, ani za změnu v programu, místu konání, termínu či za průběh události. Veškeré nároky související s událostí budu uplatńovat u organizátora.

Používám aplikaci Happenee

Aplikace slouží k přístupu k uživatelskému účtu a k využívání funkcí platformy Happenee.

Beru na vědomí, že pro některé partnery provozovatel vytvořil oficiální personalizované verze aplikace o stejné funkčnosti. V případě pochybností, zda mám oficiální verzi aplikace požádám provozovatele ihned o prověření.

Aplikace je autorským dílem ve smyslu autorského zákona. Beru na vědomí, že aplikaci mohu užívat jen pro své osobní nekomerční účely v souladu s licencí obsaženou v podmínkách užití, která je nevýhradní a bez možnosti aplikaci dále licencovat.

Obecná poučení

Beru na vědomí, že nejsem oprávněn požadovat po provozovateli náhradu újmy, která by mi vznikla mimo jiné z důvodu zhoršené dostupnosti, nefunkčnosti, zrušení, výskytu chyb, ztráty uložených dat a informací nebo jiné skutečnosti související s užíváním platformy či aplikace.

Beru na vědomí, že provozovatel může dočasně omezit dostupnost platformy mimo jiné pro plánovanou odstávku, údržbu nebo z důvodu technických změn.

Provozovatel Happenee s.r.o.

Kliknutím na tlačítko Přijmout všechny cookies souhlasíte s ukládáním souborů cookie do vašeho zařízení za účelem analýzy používání webu a podpory našich marketingových aktivit.