Employer branding

Ukažte, že vaše firma je to nejlepší místo pro práci.

Komunikujte hodnoty

Propište firemní hodnoty do veškerého obsahu, aktivit a interakce, které budete skrze Happenee komunikovat.

Aktivity zaměřená na firemní kulturu

Propisování hodnot do sdíleného obsahu

3D prostředí reflektující firemní hodnoty nebo CSR

Snížení fluktuace

Snižte šance, že zaměstnanci budou hledat jiné příležitosti a ukažte, že na každém jedinci vám záleží díky aktivnímu zapojení, vzdělávání a gamifikaci.

Sbírání zpětné vazby

Aktivity zaměřená na angažovanost

Eventy zaměřené na potřeby zaměstnanců

Automatizace procesu

Ušetřete čas sobě i i seniornějším kolegům, kteří nováčky zaučují díky automatizovanému onboardingu.

Funkce modulu

Social Wall
Sdílení myšlenkek, dojmů nebo zajímavostí návštevníků pomocí obrázků a textů s možností jakovat a komentovat.
Prezentace produktů
Prezentace produktů a služeb na virtuálním stánku s stažitelným obsahem, prolinkováním na web nebo CTA tlačítky.
Feedbackové formuláře
Sbírání zpětné vazby pomocí foruláře během nebo po skončení události.
Dynamické 3D prostředí
3D prostředí se může vizuálně měnít podle denní doby, ročního období nebo vašich potřeb.
Checklist
Automatizovaný seznam úkolů, který pomáhá návštěvníkům plnit sadu vámi definovaných aktivit.
Výběr pro charitu
Forma hlasování, kdeučasníci vybírají jaké charitě akolik peněz by se mělo věnovat.
3D lobby
Hlavní rozcesník vašeho projektu ve kterém se návštěvníci pohybují - v dynamickém 3D.

Z čeho se platforma skládá?

Prohlédněte si všechny moduly připravené k sestavení flexibilního řešení podle vašich představ.

Vyzkoušejte platformu z pohledu návštěvníka se všemi funkcemi a moduly přímo ve vašem internetovém prohlížeči.

Proč vybrat Happenee?

Modularita a flexibilita

Nejste v tom sami

Ověřená spolehlivost

Autentické zapojení

Integrace

Zabezpečení

Rychlé nasazení

Buďte zábavní!

By clicking Accept All Cookies, you agree to the storing of cookies on your device to enhance site navigation, analyze site usage, and assist in our marketing efforts.